BEZPEČNOSTNÍ-FÓLIE

bezpečnostní fólie ochrání

BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

Čirá fólie na sklo může zajistit nejen ochranu před poraněním letícími střepy, ale i ochranu před vandaly a zloději. Bezpečnostní a ochranné fólie na sklo se používají jak na okna budov – fólie na ploché sklo, tak na okna automobilů – automobilové fólie. Kromě popsaných vlastností chrání i před UV zářením.bezpečnostní fólie - test

EN 356

Mechanická odolnost bezpečnostních fólií bývá zkoušena podle evropské normy EN356. Důvodem je skutečnost, že většina pojišťoven ve svých pojistných podmínkách požaduje, aby i prosklené plochy objektů byly chráněny proti pokusům o násilné vniknutí. Definují pojem funkční bezpečnostní zasklení, kterým se rozumí zasklení (např. bezpečnostní vrstvené sklo, nebo skleněná tabule s nalepenou bezpečnostní fólií), splňující požadavky normy EN 356 minimálně ve třídě odolnosti P2A, resp. P2. (Někdy P1A, P1.) Zkouška probíhá ve zkušebním zařízení, kterým je pádová věž zkušebny, umožňující uchycení pádového tělesa v požadované výšce. Pro kategorii odolnosti P2, P2A jsou to tři metry. Pádovým tělesem je ocelová koule o průměru 100 milimetrů a hmotnosti 4,11 kg. Po uvolnění padá koule volným pádem na zkušební vzorek 110 krát 90 centimetrů, uložený v upínacím rámu. Na každý vzorek se nechá koule dopadnout třikrát, a to do vrcholů rovnostranného trojúhelníka o délce strany 130 mm, zkonstruovaného kolem geometrického středu zkušebního vzorku. Zkouška se provádí na třech zkušebních vzorcích po sobě. Výsledek zkoušky je považován za vyhovující, pokud ani jeden ze tří po sobě zkoušených vzorků nebude proražen, tj. koule jím nepropadne. O zkoušce je sepsán protokol a zkušební orgán vydá CERTIFIKÁT SHODY:

CERTIFIKÁT SHODY č. CN-07/2008 CERTIFIKÁT SHODY č. CN-08/2008 test 1/3 test 2/3 test 3/3atest na boční ráz TC0116 test EN 12600

EN 12600

Kromě ochrany proti násilnému vniknutí je u bezpečnostních a ochranných fólií sledována odolnost vůči bočnímu nárazu, tedy jejich schopnost zamezit poranění při pádu, nebo nárazu osob do prosklené plochy. Evropskou zkušební normou ke klasifikaci odolnosti zasklení proti nárazu je EN12600. Zkouška probíhá tak, že svisle upevněný zkušební vzorek o rozměrech 876 krát 1938 milimetrů je atakován volným kyvem nárazového tělesa, které se skládá ze dvou pneumatik se závažím. Celková hmotnost nárazového tělesa je 50 kg. Nárazové těleso je spouštěno z příslušné pádové výšky (1200 mm pro třídu 1, 450 mm pro třídu 2, 190 mm pro třídu 3). Test se opakuje na osmi shodných vzorcích.
Testovaný vzorek vyhovuje, nedojde-li k průniku nárazového tělesa vzorkem. Dále je hodnocen způsob narušení povrchu skla:

Klasifikace odolnosti vzorku je pak označena skupinou "číslo" – "písmeno" - "číslo", např. Class 1B1, kde:
více informací naleznete na stránkách dovozce:


Folie  | Okenni folie  | Odkazy